Story-me, wat is het?

Story-me is een uniek proefproject dat van september 2017 tot juni 2020 loopt in het technisch, beroeps, voltijds, deeltijds, Franstalig en Nederlandstalig verplicht onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Story-me werd mede opgericht door 8 filantropische instellingen en 11 verenigingen in een dynamiek van collectieve intelligentie, in samenwerking met communautaire en regionale autoriteiten en schoolnetwerken. Het proefproject stelt een parcours voor dat loopt van het 3de tot het 7de jaar om de ondernemersvaardigheden te ontwikkelen van ongeveer 3.000 leerlingen die zijn ingeschreven over een tiental scholen. En dit over een periode van drie jaar.

Zelfkennis, creativiteit, teamspirit, initiatief nemen, inzicht in de verschillende beroepen (met de ondersteuning van professionals),… Er zijn belangrijke sleutelvaardigheden nodig om een toekomst en een professioneel project op te bouwen.

Deze essentiële vaardigheden zijn gebaseerd op het Europees Kader voor Sleutelvaardigheden EntreComp (The Entrepreneurship Competence Framework, EU-Commissie, 2016).

Het doel is om scholen op een autonome manier te laten werken en tegelijkertijd de leerkrachten te begeleiden. Dit door middel van training in ondernemerspedagogie en door modules die deel uitmaken van het voorgestelde parcours.

De ambitie is ook om een concrete ​​hefboom te zijn voor de ondersteuning van de prioriteiten en de uitdagingen van een kwaliteitsvolle en billijke opleiding.

Dit project gaat gepaard met een longitudinale evaluatie in samenwerking met een universitaire partner.

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de inzet van Story-me in het veld.

De competenties

Story-me is een animatieprogramma waarmee studenten 12 sleutelattitudes of vaardigheden kunnen verwerven. Die moeten hen in staat stellen om hun persoonlijke en professionele projecten uit te bouwen. Het gaat om transversale vaardigheden die hun hele leven van pas zullen komen.


 • ZELFKENNIS:
  de basis, jezelf leren kennen om te ontdekken wat je wilt doen, of net niet.

 • COMMUNICATIE:

  je mening leren uiten en een gesprek leren aangaan in een heldere taal, maar tegelijkertijd ook leren luisteren naar anderen.

 • CREATIVITEIT:

  het vermogen ontwikkelen om creatieve oplossingen te bedenken voor een probleem.

 • KRITISCHE GEEST:

  dingen in vraag stellen en op een constructieve manier kritiek leren uiten.

 • VERTROUWEN:

  essentieel voor de slaagkans van elk project, privé of professioneel.

 • ORGANISATIE:

  leren plannen om je doel te bereiken.

 • VOLHARDING:

  leren om niet op te geven en de uitdaging aan te gaan.

 • BLIK OP DE WERELD:

  Story-me wil de ogen van jongeren openen naar de buitenwereld toe (op professioneel vlak).

 • INITIATIEF EN VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN:

  initiatief leren nemen, zonder dat iemand het vraagt.

 • BLIK OP DE PROFESSIONELE TOEKOMST:

  anders durven denken om nieuwe pistes te ontdekken met een professionele interesse.

 • TEAMSPIRIT:

  werken in groep aan een gemeenschappelijk project is essentieel vandaag de dag.

 • ECONOMISCHE KENNIS:

  de basisbegrippen leren om zo de basisprincipes van onze economie te begrijpen en deze in vraag te stellen.

Doelen

De ambitie van Story-me is om bijna 3.000 studenten te begeleiden tegen 2020, of 10% van de leerlingen in Brusselse onderwijsinstellingen die verplicht onderwijs aanbieden.

Zowel beroeps- als technisch, Frans- als Nederlandstalig, voltijds als deeltijds onderwijs, van het derde tot het zesde jaar. Op 6 jaar tijd is het de bedoeling om het Story-me-programma aan 50% van de studenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te bieden.